lege

En som har studert medisin.

Legen kan hjelpe syke til å bli friske
og forebygge sykdom.