ledsager

En som følger deg og hjelper deg
å finne frem i fritiden
for eksempel til kulturaktiviteter.

Synshemmede har rett til ledsager.