Søk
Close this search box.

langvarige og sammensatte behov

Del av definisjon om rett til individuell plan (IP).

Hva som er langvarig og sammensatt
er ikke slått fast.

Det skal være individuelt vurdert.