langvarige og sammensatte behov

Del av definisjon om rett til individuell plan (IP).

Hva som er langvarig og sammensatt
er ikke slått fast.

Det skal være individuelt vurdert.