Søk
Close this search box.

kriseplan

Plan for hvordan en tjenestemottaker best skal behandles og hjelpes i en krisesituasjon.

Planen er i utgangspunktet en del av pasientjournalen,
men kan etter planeiers ønske være del av individuell plan
for at også andre enn helsepersonell og som arbeider tett opp mot tjenestemottaker
skal vite hvordan de skal opptre.