lærer

En som underviser.

Brukes mest om lærere i grunnskolen.