kunsthåndverk

Noe som kan brukes
og samtidig er kunst.