akuttberedskap

Utstyr og personer klare til å hjelpe
med en gang noe alvorlig skjer.

Kommunen har plikt til å ha akuttberedskap.