kulturminner

Ting og steder som har historisk verdi.

Vikingskipene er kulturminner.