krusifiks

Modell av et kors der Jesus henger,
der han er korsfestet.