kristendom

Verdensreligion der tilhengerne tror på Gud,
Jesus
og Den hellige ånd.