kreativ

Idérik.

En som finner på nye ting
og skaper eller lager noe nytt,
er kreativ.