Søk
Close this search box.

konvensjon

Avtale om regler som flere land er blitt enige om å følge,
for eksempel FN-konvensjonen om rettigheter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.