kontrollere

Finne ut om noe er galt.

Undersøke, sjekke.