konsert

Fremføring av musikk på en scene.

Alle har rett til å kunne gå på konsert
og høre musikk.