konfirmasjon

Bekreftelse av dåpen.

Si ja til det løftet foreldrene ga
når du ble døpt.

I den norske kirke
er det forbønn
knyttet til dåpen.