kommunehelsetjeneste

Helsestasjonen,
hjemmesykepleien,
sykehjemmene
og fastlegene i kommunen.

Du har rett til å få hjelp fra kommunehelsetjenesten.