ASK

Alternativ supplerende kommunikasjon.

Kan være å snakke med bilder eller symboler.

Du har rett til tilrettelagt læring og læremidler.