kirkeasyl

Når mennesker som ikke har lov til å bo i Norge
flytter inn i en kirke
for å ikke bli kastet ut av landet.