katolikk

Det største kristne trossamfunn.

Har paven som øverste leder.