Jehovas vitner

Et trossamfunn.

Medlemmene er aktive,
de går mye fra dør til dør
for å omvende dem
til det de mener er den rette tro.

Det er ca 15 000 medlemmer i Norge.