interkommunalt

Samarbeid mellom flere kommuner.

Voksenopplæring og brannvesen
er ofte interkommunale.