Søk
Close this search box.

instanser

Trinn,
rekkefølge.

Myndighet.

Domstolene,
staten,
fylkene
og kommunene
er eksempler på instanser
som bestemmer i Norge.