innvandrere

Personer som kommer fra andre land
og blir boende i Norge.