inhabil

Om du selv har interesse i en sak,
er du inhabil.

Du kan nekte en som er inhabil
å ha noe med saken din å gjøre.