imam

Leder i det muslimske trossamfunnet.

Tilsvarer prest i kristendommen.