hospice

Et sted hvor du kan få hjelp
så du slipper sterke smerter når du er døende.