Søk
Close this search box.

Høring

Av og til behandler politikerne saker
som er viktig for mange.

En høring
samler inn synspunkter
fra dem som saken gjelder.

Så kan politikerne ta hensyn til
hva folket mener om saken.