Hjertesak

En sak eller et område
som er veldig viktig for en person
eller et politisk parti.

Et politisk parti snakker ofte
om de viktigste sakene sine i en valgkamp
og i debatter.