hjerte- og lungespesialist

En lege
som er spesialist på sykdom
i hjerte
eller lunger.