hjelpestønad

Penger du får for å pleie.

Du kan søke hjelpestønad hvis du ikke kan ha jobb,
fordi du pleier
eller hjelper en med sterkt nedsatt funksjonsevne.