omsorgspermisjon

Å ha fri fra jobb
når noen trenger din omsorg,
for eksempel når noen i nær familie er syke,
dør
eller blir begravet.