helsesøster

En sykepleier med ekstra utdanning.  

Det heter nå helsesykepleier.