domsavsigelse

Opplesning av en dom.

Når resultatet av en rettssak blir lest opp.