helsekompetanse

Å ha nok kunnskap om helse til å gi riktig hjelp.