ASK-rettigheter

Rett til å bruke ASK.

Opplæringsloven gir alle som trenger det
rett til å lære
alternativ og supplerende kommunikasjon.