habil

Når en ikke holder med noen av partene.

Når en er nøytral.