grasrotandel

Del av det du betaler når du tipper
eller spiller lotto.

Går til en frivillig organisasjon som du velger.