graffiti

Veggskrift.

Veggskribleri.

Veggkunst.

Noe som er sprøytet med maling
på yttervegger,
særlig i byene.