fylkesting

Utvalg av politikere valgt av kommunene i fylket.