frivillig organisasjon

En forening som er laget for å hjelpe andre.

Medlemmene jobber uten lønn.