frist

Siste dato eller klokkeslett
for når noe må gjøres.

Kalles ofte deadline.