fosterdiagnostikk

Undersøkelse av et barn som ikke er født.