Forvaltningsloven

En lov som regulerer hvordan det offentlige
skal behandle søknader, klager, tidsfrister og så videre.

Regler om saksbehandling.