forvalte

Ta vare på og utvikle.

Styre og bestemme.