forutsetninger

Noe du kan klare å gjøre.

Noe det er mulig for deg å gjøre.