forutsetninger

Det som er viktig
for å komme videre.