forsørge

Betale penger det koster å leve:
for mat,
helse
og annet.