forskrifter

En forskrift fortelle mer om,
utdyping,

det som står i lovteksten.

Det er gjerne departement
eller direktorat
som lager forskrifter til lover.