forsikringsselskapene

De som sjekker en skade
og eventuelt betaler en reparasjon.