forpliktelser

Noe du må gjøre
for deg selv
eller andre.